Napisz e-mail

Drukarnia MARKER - kalendarze trójdzielne. Dzisiaj jest środa, 22 maj 2024 roku.

KalendarzeRealizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej "RODO", niniejszym informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Drukarnia Marker (Marker Marcin Wielgolewski, Przechodnia 8, 06-100 Pułtusk), biuro@drukarniamarker.pl ("Administrator").
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
- wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
- realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń, cele marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługę archiwizacji, niszczenia dokumentów, marketingowe, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, podmioty współpracujące z Administratorem, w tym jego Klienci oraz podwykonawcy wykonujący usługi na jego rzecz, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego).
5. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem.


WSPÓŁPRACA

Wszystkie formalności związane z zamówieniem, projektem i zatwierdzeniem załatwiamy na miejscu u Klienta (Warszawa i okolice) lub droga elektroniczna (e-mail).
Wystarczy do nas zadzwonić pod nr 0 801 000 411 lub 504 030 444 i umówić się z handlowcem.

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Drukarnia wykonuje prace w terminie do 14 dni od zatwierdzenia projektu.
W przypadkach uzgodnionych istnieje możliwość wykonania pracy i dostawy w krótszym terminie.

PŁATNOŚCI

Standardową formą płatności jest gotówka przy odbiorze po dokładnym obejrzeniu towaru przez klienta.

Jeśli wysyłamy towar kurierem, na każdej paczce przyklejamy wzory wykonanych prac tak by klienci mogli sprawdzić ich jakość przed odbiorem.

Przy rozpoczynaniu współpracy (pierwsze zamówienie) drukarnia wymaga wykonania przedpłaty (100% wartości zamówienia). Stali klienci mogą uzyskać warunki płatności odroczonej na 14 dni. Warunkiem jest przesłanie dokumentów rejestracyjnych firmy, NIP, REGON oraz terminowe płacenie należności.

DOSTAWA

Na terenie Warszawy i okolic towar dostarczamy GRATIS.

Koszty dostawy na terenie Polski (firma kurierska DPD):
Paczka: 15zł
Paleta: 150zł
ceny netto

    ZAMÓWIENIE PRZEZ INTERNET:
  • Składasz zamówienie na adres biuro@drukarnia-marker.pl
  • Przesylasz emailem treść do projektu + ewentualnie grafikę.
  • Otrzymujesz projekty graficzne na skrzynkę emailową.
  • Opisujesz zmiany i poprawki.
  • Po otrzymaniu poprawek zatwierdzasz projekt do druku lub opisujesz kolejne zmiany.


Współpraca   |   Przygotowanie do druku   |   Pobierz pliki   |   Kontakt